Kontaktné informácie

+421 911 848 148
info@webprevas.sk

WebPreVás s.r.o.
Lukáš Marjov - Konateľ
Sídlo: Hrdinov SNP 11115/8F
Martin 036 01
Slovensko

IČO: 51 883 040
DIČ: 2120838247
IČ DPH: Nie je platiteľ DPH
Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.70826/L

Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK94 1100 0000 0029 4106 6748